Guest Lecturers

Guest Lecturers

●Guest Lecturers

ISHIKAWA Yoshimune
IWASA Toru
SUGINO Itaru
SUZUKI Gen
NAKAGAWA Seiichi
HIRANO Shotaro
FUJIKO Takeshi
Fujimori Kengo
Hosaka Norio
MIURA Hidehiko
MIZUTA Toru
MIWA Saori
minna
WARAGAI Miki

 

●Special Lecturers

AZUMI Shin
AZUMI Tomoko
KAKUDA Yota
KOMODA Kazuyo
TUCHIDA Takahiro
NAGASAKA Jyo

 

●Visiting Professor

El Ultimo Grito